Sözlük

Ana Termal Transfer terminolojilerinin tanımlarını bulun
Yazıcı kafası (Print Head)
Armor T.T :

Mürekkebin baskı zeminine transferini sağlayan bir seri ısı noktasından (rezistanslar) oluşan Termal Transfer bileşeni.

Top
0° barkodlar
armor picket barcode 0
armor picket barcode 0
Armor T.T :

Barkod çubukları yazıcı kafasına diktir. Picket Kodu olarak da anılır.

Top
90° barkodlar
armor ladder barcode
armor ladder barcode
Armor T.T :

Barkod çubukları yazıcı kafasına paraleldir. Ladder Code da denir. Bu barkodların yazdırılması 0 ° barkodlardan daha zordur, ancak avantajları, baskı kafasının bir noktasının hasar görmesi durumunda okunabilir kalmalarıdır.

Top
Aktarımla saptama
Armor T.T :

Film sonunun saptanması: Film başının matlığı filmle tezat oluşturur.

Top
Ayrılmayla saptanma
Armor T.T :

Film sonunun saptanması: Mandrinden ayrılan film yazıcıyı durdurur.

Top
Başlangıç Bandı (Trailer)
armor trailer
armor trailer
Armor T.T :

Termal Transfer rulonun bileşeni. Yansıma veya aktarma ile donanmış yazıcılarda film ve kukanın arasında filmin sonuna konumlanmış olup filmin sonunun saptanmasını sağlar. Opak (metalik) veya şeffaf olabilir.

Top
Bibo
armor biboc 0
armor biboc 0
Armor T.T :

Rulo 2 kukadan oluşmuştur. Alıcı (sarıcı) kuka filmin sarılmasına yarar. C (bibo C ) veya S (bibo S) olarak konumlandırılabilir.

Top
Birleşme
Armor T.T :

Mürekkebin filmden baskı zeminine transfer olmaya başladığı sıcaklıktır (yani baskının gerçekleştiği).

Top
Corner Edge
Armor T.T :

Termal Transfer yazıcı teknolojisinde baskı başlıkları eğik olup, baskı yapılan zemin ile filmin birbirine teması kısa sürelidir. Bu teknolojiye için üretilmişş filmlerin Near Edge teknolojisine benzer özel soğutma özelliklerinin olması gerekir.

Top
Dış mürekkepleme (Out Side inking)
Armor T.T :

Termal Transfer ribonların mürekkepleme yönü yazıcı üreticileri tarafından belirlenmiştir. Dış mürekkepleme CSO (Coating Side Outside) olarak da adlandırılır.

Top
Film
Armor T.T :

Mürekkebin üzerini kapladığı zemindir. Genellikle 4,5 µm kalınlığındaki polyester veya PET’den oluşmuştur. Geniş anlamda Termal Transfer ribon anlamına da gelebilir.

Top
Flat Head
Armor T.T :

Baskı kafası düz olan Termal Transfer teknolojisi yazıcılarda, film ile başlık arasındaki temas süresi uzundur. Geleneksel kafa veya düz kafa olarak da anılırlar.

Top
Genişlik
Armor T.T :

Termal Transfer film şeridinin genişliğidir. Çoğunlukla kuka ölçüsüne eşdeğerdir.

Top
Hassasiyet
Armor T.T :

Termal Transfer ribonun hassasiyetini kendini aktarma kapasitesi ve bunun için gerekli olan enerji tanımlar. Ribon ne kadar hassassa başlığa o kadar az gereksinim (ısıtma) duyulur, bu da baskı başlığının daha uzun olmasını sağlar.

Top
Keskinlik
Armor T.T :

Barkodların iyi okunabilir olmasını sağlayan çubukların dikdörtgen şeklidir. Bu aynı zamanda bir metnin baskı keskinliğidir.

Top
Kuka
Armor T.T :

Termal Transfer filmin sarıldığı parça, daha sonra yazıcı milinin üzerine sabitlenerek ribonun dönmesini sağlar. Karton yada plastikten olabilir

Top
Kuşe
armor glossy
armor glossy
Armor T.T :

Parşömenden (vellum) daha az pütürlü daha beyaz görünür ve parlak görünümlüdür. Kuzey Amerika referans konumundadır.

Top
Kuşe kâğıtlar
armor coated paper 0
armor coated paper 0
Armor T.T :

Parşömenden daha az pütürlü ve daha beyaz görünümlü mat veya parlaktır. Kuzey Amerika referans konumundadır.

Top
Ladder code
armor ladder barcode 0
armor ladder barcode 0
Armor T.T :

Barkodun çubukları baskı başlığına paraleldir. 90° Barkod olarak da anılırlar. Bu kodların basılması 0° barkodlara göre daha zor olmasına karşılık baskı başlığının ısınma noktalarından birinin arızalı olması halinde bile her zaman okunabilir olma avantajına sahiptir.

Top
Lider (Sonlama Bandı)
Armor T.T :

Filmin başlangıç ucudur. Nakliye esnasında ribonun korunmasını ve rulonun Termal Transfer yazıcının miline geçmesini sağlar.

Top
Mono
Armor T.T :

Tek masuradan oluşmuş rulo için kullanılan bir terimdir.

Top
Near Edge
Armor T.T :

Termal Transfer yazıcı teknolojisinde baskı kafaları olup baskı yapılan zemin ile filmin birbirine teması kısa sürelidir. Bu teknolojiye uygun filmlerin Corner Edge teknolojisine benzer özel soğutma özelliklerinin olması gerekir.

Top
PET veya polyester film
Armor T.T :

Mürekkebin üzerini kapladığı zemindir. Genellikle 4,5 µm kalınlığındaki polyester veya PET’den oluşmuştur. Geniş anlamda Termal Transfer ribon anlamına da gelebilir.

Top
Parşömen (Vellum)
armor vellum 0
armor vellum 0
Armor T.T :

Veya parşömen. Standart mat zemin, özellikle Avrupa ve Latin Amerika’da en çok kullanılan baskı zemini tipidir.

Top
Picket code
armor picket barcode
armor picket barcode
Armor T.T :

Barkod çubukları baskı kafasına dikeydir. 0° barkod olarak da adlandırılırlar.

Top
Priting over Packaging (POP) Ambalaj üzerine baskı
Armor T.T :

Baskı doğrudan ambalaj veya filmin üzerine gerçekleştirilir. Uygun Termal Transfer yazıcılar ve filmler gerektirir.

Top
Reseptör çok yönlülüğü
Armor T.T :

Ribonun çok farkı baskı zeminleri üzerine basabilme kapasitesidir.

Top
Resin (Reçine)
Armor T.T :

Termal Transfer ribonların bileşeni ve ribona mükemmel dayanıklılık sağlayan yüksek seviye ürün için gerekli hammadde.

Top
Sentetikler
Armor T.T :

Sağlamlıkları (yırtılma, nem, solvent, ısı, gerilim, sürtünmeler, uzun ömürlük) nedeniyle zorlu ortamlara uygun  malzemeler.

Top
Sürtünme katsayısı
Armor T.T :

Termal Transfer yazıcının baskı başlığı ile film arasındaki sürtünmeyi ölçer. Filmin arkasına uygulanmış olması daha iyi bir sürtünme katsayısı sağlar.

Top
Sırt kaplaması (Backcoating)
Armor T.T :

Termal Transfer filminin mürekkepsiz yüzünün, baskı kafasının altında kaymasına yardımcı olan (böylece dayanıklılığını artıran) ve enerjinin aktarılacak mürekkebe doğru iletkenliğini destekleyen kaplamalı katman. Ayrıca ısıtma işleminin polyestere etkisinin azaltmaya yardımcıdır.

Top
Termal Transfer Yazıcı
Armor T.T :

Barkod/son kullanma tarihi… gibi değişken verilerin basılması için kullanılan yazıcılardır.

Top
True Edge
Armor T.T :

Baskı kafasının dikey olduğu Termal Transfer yazıcı teknolojisi. Bu teknoloji özellikle plastik kart yazıcılarında kullanılır.

Top
Wax
Armor T.T :

Termal transfer ribon mürekkebinin bileşeni.

Top
Wax / Resin
Armor T.T :

Termal Transfer filmlerinin temel bileşeni olan balmumuna (wax) reçine (resin) eklenmesi ile elde edilen ürün. Reçineler ribona mükemmel mekanik özellikler sağlar, ancak baskı hızı veya uyumluluk için ayar gerektirir.

Top
Yansıma ile saptama
Armor T.T :

Film sonunun saptanması: metalik başlangıç bandı ile film başına kızılötesi sinyal yollaması.

Top
Çentikler
armor notch
armor notch
Armor T.T :

Kuka üzerindeki yarıklar, kukanın Termal Transfer yazıcı bobin milinin üzerindeki tırnaklara yerleştirilmesine olanak tanır.

Top
Çözünürlük
Armor T.T :

Baskı keskinliği. Hassasiyet inç başına nokta sayısı (ppp) veya dpi (İngilizce dot per inch) ile ölçülür.

Top
İç mürekkepleme
Armor T.T :

Termal Transfer ribonların mürekkepleme yönü yazıcı üreticileri tarafından belirlenmiştir. İç mürekkepleme CSI (Coating Side Inside) olarak da adlandırılır.

Top
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?temsilcilerimizden biriyle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin
Bize ulaşın
Top
ARMOR şubelerinin mikro sitelerini ziyaret edin
  • Amerika Birleşik Devletleri ENES
  • Kanada ENFR
  • Güney Afrika EN
  • East Africa EN