Yasal bilgiler

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER:

Bu site ARMOR ticari markalarının sahibi olan ARMOR S.A.S. (bundan böyle "ARMOR" olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmaktadır.

ARMOR  SAS Şirketi olup sermayesi 10 299 450 avrodur.
NANTES ticaret siciline ve NANTES şirketleri siciline 857 800 692 numarası ile kayıtlıdır.
Şirket Merkezi: 20 rue Chevreul, 44100 Nantes, Fransa.
Avrupa Birliği KDV numarası n° FR 42 857 800 692
e-posta: newsletter@armor-group.com
Tel: +33 (0)2 40 38 40 00

CREDITS :

Yayın Müdürü Bay Hubert de Boisredon'dur .

KULLANIM ŞARTLARI:

ARMOR www.inkanto.com (« Sitesine ») erişen herkes kullanım şartlarına uymayı kabul etmiş sayılır.
İnternet bağlantısı olan tüm kullanıcılar Siteye ücretsiz olarak erişebilir. ARMOR siteye erişimi ve iyi çalışmasını sağlamak için elindeki her türlü olanağı kullanacağını taahhüt eder. Ancak ARMOR, internet ağının uygun olmaması veya çalışmaması , iş durdurma veya bu Site'nin çalışması ile bağlantılı veri kaybına ilişkin tüm sorumlulukları reddeder. Kullanıcı donanımının iyi işlemesinden ve kullanımından sadece kendisi sorumludur. ARMOR Siteye erişimi önceden bildirmeksizin anlık olarak bakım işlemleri veya diğer nedenlerden dolayı durdurma hakkına sahiptir.
 
Site içeriği büyük bir dikkatle oluşturulup güncellenmektedir. Ancak ARMOR Sitede yayınlanan bilgilerin kapsamlı ve güvenilir olmasını garanti etmeyip, eksik ve/veya hatalı içerik olması halinde her türlü sorumluluğu reddeder. Bu gibi durumlarda en kısa sürede düzeltme yapılabilmesi için kullanıcıların ARMOR ile irtibata geçmeleri rica edilir. Resimler bağlayıcı değildir.
Siteyi kullanan şahıslar yayınladıkları, kullandıkları ve/veya aktardıkları bilgilerden sorumlu olup, özellikle uygun olmayan içerikler (örf ve adetlere uygun olmayan, bir ırka yönelik kin, nefret ve öfkeyi kışkırtan, pedofili...) veya üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet hakları...) korumaya yönelik yürürlükteki Fransız düzenlemelerine uymayı kabul eder. ARMOR yürürlükteki düzenlemelere uymayarak bir başka kişi tarafından yayınlanan verilerin kullanımından sorumlu değildir.
 
Site dış internet sitelerine hypertext bağlantılar içerebilir. ARMOR üçüncü şahıslar tarafından yönetilen bu sitelerin içeriğini, sunduğu hizmetleri veya teknik özellikleri konularında kullanıcılarına bir garanti vermeyip bunların kullanımındaki her türlü sorumluluğu reddeder. ARMOR açık bir şekilde bu siteler tarafından verilen bilgilerin doğruluğuna bakma gibi bir hakkı olmadığı gibi hypertext bağlantıların varlığı doğrudan veya dolaylı olarak içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez. Bir siteye hypertext bağlantısının verilmesi ARMOR nezdinde önceden yazılı bir izin gerektirip, Siteden hypertext bağlantı olması onların kullanımı ve içeriği konusundaki her türlü sorumluluğu reddeder.
Site Fransız yasalarına tabi olup anlaşmazlık halinde Fransız mahkemeleri yetkilidir.
 

BÖLGESEL KAPSAM:

Site birçok ARMOR ürününü ait listeleri verirken bazı ülkelerde (halen) mevcut olmayan bazı ürün ve hizmetler için referans veya çapraz referanslar sunabilir. Referanslar bilgi amaçlı olup, ilgili ülkede şu veya bu hizmet ve ürünün pazarlanacağı anlamına gelmeyip ARMOR'a bağlayıcılığı yoktur.

MÜLKİYET- COPYRIGHT :

Sitede belirtilen bütün markaların mülkiyeti kendilerine ait olup son kullanıcı tarafından kötü kullanma riskine yer vermemek kaygısıyla referans olarak anılmışlardır.
Sitenin sunumu ve içeriği   bir bütün olarak fikri ve sanayi mülkiyetler ve telif hakları konusundaki yasal düzenlemelerle korunmuştur Sitede kullanılan adlandırmalar, markalar, logolar veya isimler fikri mülkiyet hukuku kısıtlamaları kapsamındadır. Çizimler, fotoğraflar, resimler, yazılar, sesli veya sessiz animasyonlar ve temsil edilen başka belgeler sahibinin telif hakkına sahip olup fikri ve/veya sanayi mülkiyetler kapsamında olup, duruma göre bu mülkiyetler ARMOR'un ve/veya grup şirketlerinin veya ARMOR'u ve/veya grup şirketlerini bunları kullanmak, yayınlamak ve çoğaltmak üzere yetkilendiren üçüncü şahısların mülkiyetindedir.
Hiç bir ticari kullanım, röprodüksiyon, sunum, kullanım, uyarlama, değişiklik, birleştirme, bu elemanların kısmen veya tam olarak çevirisi (indirilebilen veya kopyalanabilenler dahil) Armor'un ve/veya grup şirketlerinin önceden yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz. Ancak kişisel kullanıma olmak şartı ile daha kısıtlayıcı fikri mülkiyetler kurallarına göre olanlar bu kapsamın dışındadır.
Telif haklarının dışında, fikri veya sanayi mülkiyet kurallarının çiğnenmesi bir sahtecilik suçu olup 3 yıl hapis ve 300.000 € ile cezalandırılır. 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

Sitede toplan isim, soyadı, elektronik posta gibi kişisel bilgilerinizin ARMOR tarafından potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama analizi amaçlı olarak kullanılacağı ARMOR tarafından size bildirilir. 
 
Toplanan kişisel verilerin kontrolörü olarak ARMOR'a ve/veya grubun ilgili şirketlerine ve özellikle pazarlama departmanından sorumlu kişilere yöneliktir, özellikle pazarlamadan sorumlu olan kişilere, ticari servise, müşteriyle ilişkileri inceleyen ve araştıran servislere, idari hizmetlere, insan kaynaklarına, lojistik ve bilgi işlem hizmetlerine yöneliktir. 
 
ARMOR ve/veya şubeleri toplanan bu bilgileri Sitenin iyi çalışması için üçüncü şahıslarla veya özellikle teknik hizmet sunucularına aktarmak durumunda kalabilir. 
Bu bağlamda verileriniz Avrupa Birliği dışına transfer edilebilir. ARMOR Avrupa Birliği Şartnamesine uygun olarak kişisel verilerin korunmasına (« RGPD ») yönelik uygun garantileri tesis etmeyi taahhüt eder.
 
Toplanan veriler yürürlükteki şartnamenin gerektirdiği maksimum süre boyunca saklanır.
 
RGPD ve ulusal Bilgi işlem ve Özgürlükler yasaları çerçevesinde, kullanıcı bu bilgilere erişebilme, düzeltebilme, karşı çıkabilme, taşıma, silme hakkına sahip olup veya kendini ilgilendiren bilgilerin işlenmesinin kısıtlanmasını istemek için aşağıdaki adrese yazılı bir mektupla başvurabilir: ARMOR SAS, DPO'nun dikkatine, 20 rue de Chevreul, CS 90508, 44105 NANTES Cedex 4, FRANSA. ARMOR tarafından verilen yanıtın tatmin edici olmaması halinde bir kontrol merciine şikayet etme hakkına sahipsiniz.

BAKIM:

Bu site tanımlama bilgileri kullanır ve etkinleştirmek istediklerinizi kontrol etmenizi sağlar: Kişiselleştirin.

HOSTING

Siteye OVH, tarafından hosting sağlanmıştır 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France Tél : 09 72 10 10 07 

İÇERİK SAĞLAYICI

DAHIVE
5 rue Santeuil - 44000 Nantes
Fransa
07 64 07 40 89
 
https://www.dahive.fr
Bize ulaşın Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

temsilcilerimizden biriyle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin

Top
ARMOR şubelerinin mikro sitelerini ziyaret edin
  • Amerika Birleşik Devletleri ENES
  • Kanada ENFR
  • Güney Afrika EN
  • East Africa EN